Sản phẩm

Thương mại

HIACE

Giá từLiên hệVNĐ

15 chỗ

Thương mại

Dầu

Thái Lan

Số sàn 6 cấp

Dung tích 2.755 cc

1