Sản phẩm

Sản phẩm

Corolla Cross

Corolla Cross

COROLLA CROSS 1.8V

Giá từ846,000,000VNĐ

5 chỗ

SUV

Xăng

Thái Lan

Số tự động vô cấp

Dung tích 1.798 cc

COROLLA CROSS 1.8HV

Giá từ936,000,000VNĐ

5 chỗ

SUV

Xăng + Điện

Thái Lan

Số tự động vô cấp

Dung tích 1.798 cc

COROLLA CROSS 1.8G

Giá từ746,000,000VNĐ

5 chỗ

SUV

Xăng

Thái Lan

Số tự động vô cấp

Dung tích 1.798 cc

1