BẢO HIỂM TOYOTA - VẬT CHẤT XE

BẢO HIỂM TOYOTA - TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

 

(*)Một số phạm vi bảo hiểm có mức khấu trừ hoặc lưu ý riêng, xin vui lòng xem kỹ chi tiết sản phẩm tại Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới và Giấy chứng nhận bảo hiểm Toyota.

Trong mọi trường hợp giảm/thưởng/chiết khấu, phí bảo hiểm không được phép thấp hơn phí tối thiểu của Bộ Tài Chính.

NHẬN TƯ VẤN BẢO HIỂM TOYOTA

NHẬN TƯ VẤN BẢO HIỂM TOYOTA0905 955 575
1