DỰ TOÁN CHI PHÍ

DỰ TOÁN CHI PHÍ

  • 1 Thông tin chung

  • 2 Đăng kí - đăng kiểm

  • 3 Bảo hiểm

  • 4 Tài chính

0 VNĐ

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ - ĐĂNG KIỂM

Giá tính phí trước bạ 0 VNĐ
Giảm giá 0 VNĐ
Lệ phí thuế trước bạ 20.000.000 VNĐ
Lệ phí đăng ký 20.000.000 VNĐ
Lệ phí lắp biển số 200.000 VNĐ
Lệ phí đăng kiểm 340.000 VNĐ
Phí lưu hành đường bộ (1 năm) 0 VNĐ

CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 831.600 VNĐ
0 VNĐ
Gói bảo hiểm
0 VNĐ
0 VNĐ

0 VNĐ

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNHLưu ý: Chi phí trên chỉ là dự tính và không bao gồm chi phí phụ kiện. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

1