Sản phẩm

Sản phẩm

Innova

Innova

INNOVA 2.0E

Giá từ755,000,000VNĐ

8 chỗ

Đa dụng

Xăng

Việt Nam

Số tay 5 cấp

Dung tích 1.998 cc

INNOVA 2.0G

Giá từ870,000,000VNĐ

8 chỗ

Đa dụng

Xăng

Việt Nam

Tự động 6 cấp

Dung tích 1.998 cc

INNOVA 2.0 VENTURER

Giá từ885,000,000VNĐ

8 chỗ

Đa dụng

Xăng

Việt Nam

Tự động 6 cấp

Dung tích 1.998 cc

INNOVA 2.0V

Giá từ995,000,000VNĐ

7 chỗ

Đa dụng

Xăng

Việt Nam

Dung tích 1.998 cc

1