TOYOTA ĐÀ NẴNG

1

TOYOTA ĐÀ NẴNG

69-71 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

(0236) 3631222

(0236) 3630111

 • Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều: Từ 13h00 đến 17h00
 • Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ.

info@toyotadng.vn

 • Số GCNĐKKD: 0401808330
 • Ngày cấp: 30/05/2017
 • Nơi cấp: TP.Đà Nẵng.
2

TOYOTA ĐÀ NẴNG (CS2)

Số 151 – 153 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

(0236) 3614010

(0236) 3614344

 • Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều: Từ 13h00 đến 17h00
 • Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ.

info@toyotadng.vn

 •  Số GCNĐKĐĐKD: 00001
 • Ngày cấp 08/06/2017
 • Nơi cấp: TP.Đà Nẵng.
1