Sản phẩm

Sản phẩm

Vios

Vios

VIOS 1.5G CVT

Giá từ592,000,000VNĐ

5 chỗ

Sedan

Xăng

Việt Nam

Hộp số tự động vô cấp

Dung tích 1.496 cc

VIOS 1.5 E CVT

Giá từ561,000,000VNĐ

5 chỗ

Sedan

Xăng

Việt Nam

Hộp số tự động vô cấp

Dung tích 1.496 cc

VIOS 1.5E MT (3 túi khí)

Giá từ489,000,000VNĐ

5 chỗ

Sedan

Xăng

Việt Nam

Số sàn 5 cấp

Dung tích 1.496 cc

VIOS 1.5E MT

Giá từ506,000,000VNĐ

5 chỗ

Sedan

Xăng

Việt Nam

Số sàn 5 cấp/5MT

Dung tích 1.496 cc

VIOS 1.5E CVT (3 túi khí)

Giá từ542,000,000VNĐ

5 chỗ

Sedan

Xăng

Việt Nam

Hộp số tự động vô cấp/ CVT

Dung tích 1.496 cc

1